Dodatne informacije

Preden se zatopite med možnosti

Morda ste se vprašali, zakaj tako vztrajno pišem, predavam, prepričujem in svetujem. Zakaj z modeli in vajami dokazujem, da modni pristopi k vzgoji in izobraževanju ne dajejo rezultatov, ki jih obljubljajo? Pogosto veslam proti toku in imam med strokovnjaki veliko somišljenikov. Prav tako je veliko takih, ki sem jim trn v peti.   
 
S soavtorico (Varuh otrokovih dolžnosti) Simono Levc sva v sedmih letih, odkar sva knjigo objavila, skupaj in vsak posebej izpeljala čez tisoč predavanj na temo dolžnosti. Uspelo nama je nemogoče: v obdobju, ko vsa država in Evropa malikujeta otrokove pravice, sva sprožila zavest, da je odraščanje povezano z dolžnostmi. Danes vsakdo piše tudi o dolžnosti, klima se spreminja. Takrat brezupen projekt sva začela premišljeno, zato ker sva videla, kam vodi razmišljanje samo o pravicah otrok.
 
Imate prav, dela se ne bojiva. Tudi tisoče prevoženih kilometrov ne, saj moraš pristopiti do oseb, ki vzgajajo, in do tistih, ki vzgajajo in izobražujejo. Sami ne pridejo k tebi, še posebej, ko trdiš nekaj, kar se ne sklada z veljavno doktrino stroke.
 
Imamo veliko lažnih prerokov, ki bi otroke skozi napačne pristope, napačno vzgojo in izobraževanje odpeljali v življenje z vrednotami, ki to niti niso, kaj šele, da bi bile vredne in trajne. Zato smo se s somišljeniki pripravljeni izpostaviti znova in znova, da bodo otroci deležni pravih vrednot, delovnih navad in ljubezni. Zato, da bodo v življenju uspešni in srečni. In zato, da bodo ukrepi, ki jih uporabljamo, res v dobro otroka, ne pa, da bo navsezadnje v imenu »največje koristi za otroka« ta zlorabljen še institucionalno.

Kako pripravljam predavanja in seminarje?

Predavanja, ki jih izvajam sam in z drugimi strokovnjaki, so bogato obiskana. Pogosto imamo polne predavalnice, tudi tam, kjer to ni tradicija. Velikokrat smo priče prinašanju dodatnih stolov, saj je obisk nad pričakovanim. Kajpak je zadaj vaš trud z obveščanjem in organizacijo. Pa vendar veste, da obisk ni vedno po vaših željah in pričakovanjih.   
 
Predavanja so pripravljena tako, da se slehernik najde v opisanih situacijah, lahko najde soseda ali sorodnika, če že samega sebe ne more spregledati. Tudi zelo zahtevne teme opremimo s kančkom humorja in konkretnimi navodili, da gredo poslušalci domov opremljeni z možnostjo, da takoj kaj ukrenejo.
 
Učitelji, tisto, kar danes popoldne poslušajo in testirajo na seminarju, jutri dopoldne uporabijo v razredu. Praksa, izkušnje, naravnanost v konkretno, ne v teorije, ki seveda stojijo za pripravami seminarjev, a jih privlečemo na plan le, če je nujno za izvedbo ukrepov.  
 
Če v komentarju pod opisom vsebine navajam, da je pripravljena za šolo, vi pa se s problemom srečujete že v vrtcu, so v nadaljevanju navodila, kaj storite, in pripravil bom prilagojeno verzijo (isto če imate potrebe po vsebini v srednji šoli, pa piše, da je namenjena osnovni). Komentarji so informativne narave. Vedno lahko naročite več.
 
Ko v komentarju napišem, da so udeleženci strokovni delavci, to za vrtec pomeni vzgojiteljice, pomočnice, vodje oddelkov, pomočnice ravnateljic in seveda tudi ravnateljico – vso stroko. Za šolo so to učitelji, ki so večinoma tudi razredniki, učitelji v
 
podaljšanem bivanju, spremljevalci otrok z različnimi potrebami, svetovalni in vodstveni delavci. Za srednjo šolo so poleg učiteljev (gre za vlogo, ne za izobrazbo) posameznih predmetov tudi učitelji na praksi, mentorji, mojstri, svetovalni in vodstveni delavci.  
 
Manjše šole in vrtci se v izvedbi lahko združujete in plačate delni račun po številu udeležencev oziroma po drugem ključu. Seštevek bo polna cena izvedbe.

Servis – spremljanje pouka ali dela v skupini in posvet

Pridem v razred in med učitelje, ko je težava s posameznimi učenci, in pomagam z znanjem in izkušnjami. Enako v vrtec, v skupino. Ne boste slišali, da nimam časa, čeprav sem polno zaseden. Upam, da vam tudi drugi izvajalci seminarjev v času stiske ponudijo pomoč, ne izgovore.
 
Pomoč je konkretna, na uporabnem nivoju. Ni možnih izgovorov v smislu: »Ja, ampak, mi nimamo …!« Ni možno, ker izhajamo iz realne situacije, iz ustvarjalnosti in strokovnosti vzgojiteljev in učiteljev ter otrok in staršev takih, kot danes v resnici so.

Si torej želite predavanje ali seminar, spremljanje pouka?

Ko boste načrtovali predavanja za starše in izobraževanja za kolektive, izberite tisto, kar potrebujete. Le pravočasno si rezervirajte termine. Vsebine bomo obogatili še s konkretnimi situacijami, v katerih se boste v času seminarja nahajali. Program vsebinsko prilagodimo, cena ostane.

​Ob rezervaciji si pomagajte s tradicijo vaše ustanove. Če imate predavanje za starše drugi torek v februarju, poskusite, morda je še prost. Če ni, bomo skupaj poiskali kar najugodnejšo možnost, ki vam bo ustrezala.  
 
Če imate potrebo po vsebini, ki ni v ponudbi, jo boste sporočili in jo bom(o) pripravil(i) posebej za vas. Verjetno bo zanimiva še za koga drugega, zato vam take želje ne prinašajo nobenih dodatnih obveznosti. So mi v veselje in izziv!  
 
Posamezne vsebine so pripravljene za specifične slušatelje, a to ne pomeni, da ne sme biti zraven drugih: na predavanju za starše so učitelji, svetovalni in vodstveni delavci dobrodošli zato, da imajo vsi enake informacije in lahko navajajo kako stališče, trditev, izkušnjo tudi na srečanju s starši. So pa predavanja za stroko poglobljena, tako da prav vseh informacij ne morejo poslušati vsi.
 
Starši, prisotni na takem dogodku, bi spremljali predvsem tisto, česar za njihovega otroka še niste opravili … Če bi o domačih nalogah starši slišali tisto, kar je namenjeno učiteljem, recimo o priporočeni količini nalog, bi nedvomno nekateri povezali stvari narobe in se prepirali z vami. O mešani publiki, za katero mislite, da ni običajna, torej potrebujem informacijo.
 
Kadar potrebujete kak odgovor, preden se odločate za rezervacijo, me lahko mirne duše pokličete na telefon 040 381 006.  
 
Ker sem vsakodnevno v situacijah, ko ne morem sprejeti klica, ne obupajte. Klice seveda vrnem. Zelo pomaga SMS, zadošča, da napišete »predavanje«. Da že vem, kaj me v pogovoru čaka, in si pripravim koledar, da ne kličem tik pred vožnjo in podobno.

Bonus

Pri 4-urnih in 8-urnih izvedbah si lahko omogočite bonus, obogateno izvedbo. Prejmete seminar in še predavanje za starše po vaši izbiri – za polovično ceno tega predavanja. Pogoj je, da ga naročite hkrati ob naročilu seminarja, ni pa treba določiti datuma izvedbe.

Knjige

S sabo pripeljem izbor knjig za udeležence dogodka, ki jih lahko kupijo na kraju samem. Poteka hitro in na kraju primeren, kulturen način. Če predavanju sledijo razredni sestanki, predlagam 15 minut premora. Tako ali tako so starši že odsedeli 90 minut. Če imate zadržek glede knjig, prosim, sporočite.

Oprema za predavanje

Če želite predavanje brez projekcije, prosim, da  na to pravočasno opozorite. Za standardno izvedbo vseh obsegov potrebujemo projektor in računalnik s Powerpointom. Internet ni potreben. Za knjige pa dve šolski klopi nekje, kjer ne ovirata izhoda iz prostora. Lahko kar ob platnu oziroma spredaj, pred prvo vrsto stolov.  
 
Mestne šole in vrtci, knjige in dež hkrati oblikujejo posebno težavo: parkirišče. Zato prosim za »parkirno mesto, rezervirano za predavatelja«. Marsikje je to že navada, drugje žal še ne in lahko predstavlja veliko težavo. Nekatere šole so dostopne le v labirintu ulic. Prosim, opozorite na najenostavnejši dostop. Google in Garmin ne zmoreta.