Starši in stroka v šoli

Če je v opisu seminarja označen tudi obseg 2 uri, je že pripravljena ista vsebina, prilagojena staršem.

Ali me slišiš?

Predavateljica: Simona Levc, soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti in avtorica knjige Liba, laca, lak, kako pomagamo otroku do boljšega govora. Informacije o vseh njenih vzgojnih in drugih predavanjih na: simonin.glas@gmail.com, 031 801 220.

To je pogosto vprašanje, ki ga postavljajo starši, vzgojitelji in učitelji v stiku z otrokom. Nekoč je bilo samo po sebi umevno, da smo poslušali in slišali. Danes pa otroci ne slišijo navodil, razlage, kljub temu da imajo dober sluh. Otrok, ki ima slušno pozornost dobro razvito, se lažje opismeni, lažje sledi navodilom, sprejeme veliko informacij in lahko dosega boljši učni uspeh. Na predavanju skozi praktične primere prikažemo, kako lahko razvijamo slušno pozornost, na kaj moramo biti pozorni in kako otroka naučimo dobro poslušati skozi vsakdanje aktivnosti.

Opis – ure: 2, 4; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Moj otrok posluša in govori (po knjigi Liba, laca, lak)

Predavateljica: Simona Levc, soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti in avtorica knjige Liba, laca, lak, kako pomagamo otroku do boljšega govora. Informacije o vseh njenih vzgojnih in drugih predavanjih na: simonin.glas@gmail.com, 031 801 220.

Učitelji in vzgojitelji potarnajo, da nimajo znanj za delo z otroki z različnimi potrebami. Da vlagajo čas in napore, rezultati pa niso opazni. Sistematičen sprehod skozi pogoste motnje – vedenjske motnje,  hiperaktivnost,  govorno-jezikovne motnje, slaba slušna pozornost, disleksija, avtizem ipd. – omogoči učiteljem in vzgojiteljem prepoznavanje le-teh (ne diagnosticiranje). Hkrati dobijo znanja kdaj, kaj in kako prilagajati ter na kakšne načine res pomagajo otroku in staršem.  
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Vzgojne usmeritve po starostnih obdobjih

Otrokov razvoj je odvisen od notranjih vzgibov, kamor ga žene tisto, kar imenujemo potrebe. V različnih obdobjih ima otrok različne razvojne potrebe, kj jim mora zadostiti. Do 12. leta starosti bi otrok na primer moral postati vešč nečesa, postati mora dober v tem, postati mora mojster. Ko danes povprašam mlade, v čem so res dobri, vse prepogosto dobim odgovor: v igranju računalniških iger. Med drugim spoznamo, da puberteta ni tako naporna zaradi hormonov. Vzrok je povsem drug in osmisli veliko najstniškega obnašanja.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Pohvala in graja

Pogosto slišimo, da naj otroke pogosto pohvalimo, in bo šlo vse dosti bolje. Kakšna zabloda! Pohvalo izreči tako, da deluje, je zelo zahtevno opravilo. Če drugega ne, po navadi prizadene tiste, ki je niso bili deležni, a so je po njihovem prepričanju upravičeni. Večina staršev graja (krega) svoje otroke tako, da se nanje zdere in pokaže svoj bes. Ali deluje? Ustrezno izrečena graja deluje bolje kot dvajset minut »male maše«. Ali poznajo učitelji in starši »čarobno besedo«, povezano z grajo?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

O domači nalogi za starše

Mesec september vsako leto prinese sporočila v medijih o tem, kako je po svetu veliko šol in učiteljev, ki ne dajejo domačih nalog. In kako je to koristno za učence, ki imajo višje uspehe in tako naprej. Starši poprimejo in ponavljajo kot papige, se razburjajo in podobno. Otroci seveda to poslušajo in citirajo starše. Kakšna stališča in izjave so otroku in delu v pomoč, kaj škoduje, zakaj so naloge v slovenski šoli prisotne in nujne, je le del predavanja, ki vrača nalogam vlogo, ki jim pritiče.  
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Navodila in pravila

Kolikokrat smo že slišali kolege z izjavo: »Pa saj sem jim točno rekla …!« Na videz preprosto opravilo ima precej pasti in zahtev. Spoznamo jih skozi trening s konkretnimi nalogami, ki so preproste in razkrijejo, kaj nas čaka, če smo pri tem premalo pozorni. Katera navodila so uspešna in katera ne dajo rezultatov? Koliko naj jih sploh bo, da bodo smiselna in upoštevana, in kako naj bodo oblikovana, da kljub natančnosti nudijo učencem prostor za lastno razmišljanje in preverjanje izvedbe?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Zakaj je razvajenost problem?

Večinoma ne poznamo resnične težave razvajenosti: da otroci niso vajeni počakati. Tega, da hočejo vse in hočejo zdaj. In tisto najhujše: na nikogar se ne ozirajo, niti na lastne starše! Kako in kdaj otroka razvadimo, znaki razvajenosti in potrebni ukrepi: kako jih naučimo poslušanja, odločanja, odrekanja, iskanja sebe in vztrajnosti? Moteči otroci v razredu so večinoma le do skrajnosti razvajeni. Niso moteni. Za spremembe v takem razredu je nujno ukrepati tudi doma.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Laž

Pride obdobje, ko otrok laže. Ni videti, da bi za to potreboval spodbudo ali navodila. Kar zlaže se. Pretirava, zvija resnico, zamolči dejstva, izmišljuje si zgodbe in zanika očitno. Naj prežimo na otroke, kdaj se bodo spet zlagali, jim pridigamo, jih kaznujemo? Kako naj sploh postopamo, da bo težava manjša in bo sčasoma izginila? Konkretna navodila za ravnanje in uvid – za premislek, ki bo rodil učinkovite ukrepe. O čem najpogosteje lažejo in zakaj tako tudi takrat, ko vedo, da bomo vsak hip izvedeli resnico?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Kazen

Otrok se o svojem ravnanju uči iz posledic. Najboljše so naravne, a če jih ni, jih bomo določili starši. Tudi vseh naravnih ne bomo kar pustili – če gre otrok neprevidno čez cesto, ne bomo čakali, da ga povozi avto. Katere kazni so stvar preteklosti (konkretno, spisek) in kaj lahko uporabljamo, da bo kazni čim manj in da bodo delovale? Kako naj otrok ve, ali je naredil velik ali majhen prekršek? Samo po času »pogovorov« s starši ne more, po tem, kako grdo gledajo, pa tudi ne!
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Samopodoba otroka na razredni stopnji

Odrasli smo ogledalo otroku. Po našem ravnanju presoja, kakšen je, koliko je vreden. Manj po besedah. Kaj s svojim vedenjem odrasli sporočamo otroku? Kaj lahko storimo in kako ravnati v posameznih značilnih položajih? Kaj vse oblikuje otrokovo zavest o sebi? Kje so tu zunanji videz in pametni telefon? Kaj pa šolske ocene, kakšno vlogo imajo? Kakšno vlogo imajo vrstniki in koliko je pomembno to, s kom se otrok druži? Kako dobra ali šibka samopodoba vpliva na otroka v kasnejšem življenju?
 
Opis – izvedba izključno v paketu z ekipo podjetja Elementum. Posebna ponudba.

Pogovori – trening

Ali se znamo z najstniki pogovoriti tako, da rešimo problem, ali tako, da se le bolj prepiramo ali ujezimo? Po čem se pogovor razlikuje od pogovarjanja z otroki? Ali znamo izpeljati srečanje tako, da bo potekalo pogovarjanje ali odgovarjanje in izgovarjanje? Kako se pogovorimo, če otrok noče? Kako, ko ima problem? Kako ga kregamo – vedno ne bo ravnal prav in nekdo mu to mora povedati? Bomo naredili tako, da bo najstnik kuhal mulo, ali tako, da naslednjič ne bo zamudil?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Prehod iz osnovne v srednjo šolo

Predavanje je pripravljeno za starše 8. in 9. razredov. Spregovorimo o pomembnih spremembah in kako jih izvesti. Kako je s samostojnostjo in z nadzorom, s svobodo in z odgovornostjo v resničnem življenju starša s srednješolcem? Kakšno naj bo slovo od osnovne šole? Kateri znaki kažejo, da gre v šoli nekaj narobe, kaj potrjuje, da je naš najstnik na pravi poti? Opravičevanje, inštrukcije … Kako opraviti obisk na šoli in na katera vprašanja hočemo odgovore, kako ukrepamo doma?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Ko mi uhaja z vajeti

Pride čas, ko postanejo vrstniki vse pomembnejši in ko otrok trga vezi v družini. Kako to napravi, kaj nas starše zadene, če tega ne prepoznamo? Kako ukrepati, kje postaviti meje? Petnajstletnica hoče v disko do 2. ure zjutraj – kaj zdaj? Kako opravimo tak pogovor? Kaj je »normalno«, kje vztrajati in kje lahko malo popustimo? Posebej še, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko popustimo, brez škode za naše najstnike? In najpomembnejše: kako ohranimo stik in vpliv?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Navajanje na samostojnost in odgovornost

Če hočemo otrokovo samostojnost, moramo zagotavljati nadzor, da otrok res počne, kar je treba. Hkrati je otrok manj samostojen, če je našega nadzora več. Kje je tu meja? Kdaj postane otrok odgovoren za svoja dejanja, pri katerih letih in pri katerih akcijah? Kaj je najboljša metoda, da otrok napreduje? Če se s temi vsebinami ne ukvarjamo, bomo otroka vzredili, ne pa vzgojili! Bo le večji in težji, ne pa tudi zrelejši. Kako vrednote staršev in družine vplivajo na razvoj našega otroka?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Kako otroka naučim ravnati z denarjem?

Ali ga bodo imeli toliko, da je vseeno, kako ravnajo z njim? Kako učimo ravnanja z denarjem, če ga imamo bolj malo, kako, če ga imamo malo več? Pasti za starše in kako jih otroci nastavijo. Kaj, kadar reče: »Vsi imajo, le jaz ne!« Kako je z žepnino, »prvim računom«? Kakšne naloge, povezane z denarjem, postavimo otrokom pri različnih starostih? Ugotoviti morajo, kako je z varčevanjem, s služenjem denarja, z zamenjavo denarja za storitev in podobno. Denar ne prinese sreča, olajša pa čakanje nanjo.
 
Opis – ure: 2; šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Kako postanemo starši srečnih in uspešnih otrok?

Kaj čaka naše otroke? Katere dejavnosti so prave, katera šola in fakulteta bosta naraščaju z leti prinesli uspeh in srečo? Kaj doma naredimo starši, da bodo otroci srečni? Nihče ne bo sam – naučiti se morajo shajati z drugimi. Poskrbeti zase in za svoje reči, usmeriti svojo pozornost. Vztrajati, da bodo uspeli. Kaj pa frustracija? Bodo vedno znova »še premajhni«, bo skoraj vse zanje prenaporno in jih je treba zaščititi pred stiskami, da ne bodo postali premalo uspešni, depresivni? Kako torej ravnati?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Poklicno usmerjanje doma

Z vpisom v šolo se starši pričnejo ukvarjati, ko lahko otrok dobi prve točke. Resni pogovori pa so odmaknjeni v 8. in 9. razred. Če bi se pogovarjali z otroki o delu, ki jim predstavlja nekaj vznemirljivega, potem točke niso problem, zato ker je otrok od znotraj motiviran, ne od zunaj. Kako se opravljajo taki pogovori, kaj otroke sprašujemo in kako malo pravzaprav razlagamo, je tema srečanja. Veliko je primerov, v katerih so me starši prosili za nasvet ali pomoč. Otrok skozi naša vprašanja spoznava samega sebe.
 
Opis – ure: 2; šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Ne tič ne miš (nič več otroci in ne še odrasli)

Predavanje je v osnovi namenjeno staršem 1. letnika srednje šole. Izkazalo se je, da je primerno tudi za starše dijakov v 2. in 3. letniku. Srednješolci bi imeli pravice odraslih in odgovornosti otrok. Kje so meje in kako se pogajamo z njimi, kako določimo in dokažemo, zakaj ni primerno ostati predolgo? Katere vloge morajo že samostojno prevzeti kljub šolanju (šola ni izgovor, da nimajo časa pomagati doma)? Spretnosti vodenja za različne situacije, če je potreba, posebej o alkoholu in drugem.
 
Opis – ure: 2; srednja šola; strokovni delavci, starši

Kako vzgajati otroka ob vplivu medijev in pomanjkanju časa?

Katere napake so pri vzgoji zelo pogoste? Uči se, da ti ne bo treba delati, je sporočilo, ki je napačno. Še več jih je, z različnih področij. Kako naj vplivamo mimo medijev, ki imajo veliko moč? Katere vrednote bomo prenesli naprej in kakšno sito uporabimo, kadar smo spet bombardirani z novicami in s pomembnimi sporočili, ki to niso? Kakšno sito naj uporabljajo otroci, da pridejo bliže resnici, da jih ne vodi ulica, ki je prišla že kar v njihovo spalnico, recimo z uporabo Facebooka in Snapchata?
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Bratje in sestre

Starši iščejo pomoč, ker se sorojenci ne razumejo med sabo. Včasih odnos preseže pojem 'razumeti se' – ne marajo se. Kako vzgajati, kako pristopati k različnim otrokom in kaj jim odgovoriti, ko hočejo od staršev priznanje, da imajo prav njega ali njo od vseh otrok najraje? Posebna zgodba so dopolnjene družine. V njih spretna komunikacija staršev razreši večino porajajočih se težav. Predvsem gre za oblikovanje odnosov med otroki samimi in do staršev, starih staršev. Tudi učitelji ste že srečali lepljive učence.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola; strokovni delavci, starši

Gnezdo

Otroci za odraščanje in zorenje potrebujejo specifične pogoje. Običajna družina zadovolji vse otrokove potrebe po tem. Če pa družina ni popolna, manjka eden od staršev, na primer oče, se razvoj odvija zelo drugače. Ali sploh ni v tem »filmu« ali pa ni primerno vključen, zaradi ločenosti očeta in mame, obilice dela ali posebnih zahtev dela. Kaj se dogaja, ko očeta ni? Kako mame brez partnerjev vzgajajo hčere, kako sinove, Ojdipov in Elektrin kompleks? Kaj nudijo sodobni pogledi na družino in kako se to odraža na otrocih?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Kako preživeti s starimi vrednotami v novem svetu?

Spregovorimo o vrednotah in kako jih uveljavljati. Vrednote so trajne, niso objekt modnega sveta, danes nadvse popularne in jutri pozabljene. Resnica ima vedno svojo težo, mar ne? Pa kako je z zabavo in učenjem, kakšna velika razlika je nekaj početi z otrokom skupaj ali pa nekaj delati za otroka? Vrednote, kot so gibanje, lastna aktivnost, pripadnost, delo, počitek, prosta igra, prijateljstvo in druge, omogočijo preživeti človeku kot posamezniku in kot delu družbe. Kako otroka naučiti presoje, kaj v življenju puščati, kot je, kaj pustiti?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Prenova domače vzgoje

Nekaj modelov vzgoje je precej popularnih, a je treba biti do njih zadržan, saj ne dajo dobrih rezultatov. Prenovo pričnemo s premisleki, kaj spremeniti v trenutnem stanju. Če govorimo o malih otrocih – ali hodijo ali se le vozijo v vozičkih in avtih, čeprav bi take poti že pred meseci zmogli sami? Jim starši strežejo, nudijo preveč pomoči? Ali jih preveč ščitijo? Otroci potrebujejo manj zaščite in več izkušenj! Potrebujejo postopnost. Kako naj pri desetih letih otrok sam pomete dvorišče, če je metlo le videl, ni je pa uporabljal?
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola; strokovni delavci, starši

Organizacija družinskega življenja

Spregovorimo o domačem urniku in redu, ki otroku zagotavlja ustrezne meje in pogoje za samostojnost, ustvarjalnost in originalnost. Dobra organizacija otrok ne duši, ampak jih sili v razvoj. Spodbuja unikatnost in hkrati sodelovanje. V takih pogojih nastane prostor in čas za družinske obrede, ki so pravzaprav oblika praznovanja za to družino pomembnih vrednot. Če imajo starši radi knjige, potem bodo otrokom brali pravljice, zgodbe, časopis. Ko otroci usvojijo branje, oni berejo staršem. V taki družini je knjiga darilo trajne vrednosti.  
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola; strokovni delavci, starši

Notranja motivacija in veselje do življenja

Mladi iščejo svobodo in prostost, ker jim starši in učitelji niso povedali, da se lahko odločajo tudi avtonomno. Znotraj širokih meja. Če so to storili, so skušali avtonomijo usmerjati z nagradami in s kaznimi, pa so jo tako le zadušili. Kaj od znotraj motivira najstnike in kako jim lahko pomembni odrasli pomagajo? Kako odrasli sodelujemo v oblikovanju samopodobe, kako spodbujamo pripadnost, samospoštovanje, kako jim pomagamo vključiti se v pomembne procese in življenja drugih oseb? Kaj vse daje veselje do življenja?
 
Opis – ure: 2, 4; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Prehod v šolo, prvčki

Udeležijo se ga starši otrok, ki zaključujejo vzgojo v vrtcu, in tistih, ki so letos vstopili v prvi razred. Napotki so zelo konkretni – kakšna naj bo torba za fante (ki razmišljajo in ravnajo drugače) in kakšna za dekleta? Zakaj je nujna igra zunaj v dežju in kako morajo fantje sodelovati v kurjenju ognja, zakaj se morajo naučiti tudi fantje žogati »po dekliško«, saj nogomet ne bo dovolj? Kako je z igračami in igro prvošolcev, s prostim časom? Posvetimo se legendi, da šola vzame otroštvo, ker nima otrok nobenega časa več. Razkrijemo pravega tatu.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola; strokovni delavci, starši

SOS za OŠ

S starši se posvetimo nekaj vzgojnim težavam, s katerimi se bodo mogoče srečali. Pokukamo, kako naj bo videti pogovor v tretji triadi ob času, ko kuha mulo ali drugače zavrača sodelovanje. Kaj narediti, ko laže ali zamolči stvari, pomembne za šolo, za zdravje? Kako ravnati, ko se sesujejo prve sanje o večni ljubezni? Kako brez dvoma ugotovite, ali je res ali ne, da vaš otrok kadi, ne da bi ga fizično zalotili? Kako ukrepati, ko opazite težave s prehranjevanjem, ortoreksijo …? Odvisnost od elektronskih naprav se zdravi.
 
Opis – ure: 2; šola; strokovni delavci, starši

Pogrešani napotki

Starši so dobili otroka »brez navodil za uporabo«. No, v knjigi so zbrana. Vsako od desetih je predstavljeno z zgodbo iz moje prakse in izkušenj poklicnega in naravnega vzgojitelja, starša. Če se ustavim samo pri prvi: vzgajaj, izobraževanje ni dovolj. Zakaj? Ker izobraževanje pomeni na primer, da otroka naučiš, kako se vozi s poganjalčkom, ali večjega, kako se vozi skuter. Če ne postaviš meja, kar je vzgoja, se lahko zgodi, da otrok zapelje naravnost pod avto. Izobraževati brez vzgoje je smrtno nevarno! Še eden: utrdi delovne navade, ne računaj na nadarjenost.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola; strokovni delavci, starši

Vodnik po otrokovih dolžnostih

Obdelamo vsebine po seznamu knjige Varuh otrokovih dolžnosti. Katera dela so dolžni opravljati, da pripomorejo k boljši kakovosti življenja, kdo je njihova vrhovna avtoriteta, da jih čaka dnevno delo za šolo, da se učijo reševati svoje probleme sami, brez nenehnih intervencij odraslih? Da uporabljajo vse dele telesa, ne le glavo, in da preverjajo informacije v zanesljivih virih. Ko so v dvomih, kaj je prav, preverijo, preden ukrepajo, in se obnašajo času, kraju in dogajanju primerno. Eno je krsta v Gardalandu, drugo tista na pokopališču.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Oblikovanje delovnih navad

Delovne navade pomagajo, da se brez posebnega truda otrok spravi k delu za šolo  ali za dom. Osnova za take navade je »železni urnik«, to je tisti del dnevnega programa, ki se spreminja le čez vikend, za praznike in v času počitnic. Opravila morajo biti dovolj težka, da so zanimiva in da po zaključku prinesejo zadovoljstvo. Pomagajo k boljši samopodobi in otroka povežejo z ostalo družino, kadar ne gre za šolska opravila. Starši kar ne morejo verjeti, da se njihov otrok delu ne upira. Obšolske dejavnosti pogosto rušijo urnik.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Vzgoja vnukov – popravni izpit za babice in dedke

Vnuki niso dolžniki starim staršem, nič jim ne pripada samo po sebi. Spoštovanje si morajo prislužiti z ljubeznijo do vnukov. Ne z nakupi! V razmislek – otroci lahko vrnejo spoštovanje, če so ga prejeli, dobroto, če so jo izkusili. Dajo lahko samo tisto, kar imajo. Poskrbite, da bodo imeli bogastvo občutkov in izkušenj. Iz tega bodo lahko črpali, lahko bodo dali. Potrpežljivi bodo, če so deležni potrpljenja, ne neučakanosti in pričakovanja, da bodo že prvič naredili vse prav. O tehniki vedo preveč, o ostalem nič, stari starši pa tako rekoč vse.
 
Opis – ure: 2; vrtec, šola, strokovni delavci, starši