Stroka

Če je v opisu seminarja označen tudi obseg 2 uri, je že pripravljena ista vsebina, prilagojena staršem.

Disciplina v razredu (in skupini)

Današnjim učencem vsakdo ni kos, še zdaleč ne zadošča, da si dober učitelj svojega predmeta. Udeleženci bodo zlahka prepoznali prve znake, da je v vodenju treba nekaj spremeniti. Razumeli bodo tudi manj očitne mehanizme vodenja, urejanja zadreg ter jih neposredno po seminarju lahko uporabili v razredu. Svoje delo bodo oblikovali glede na nova spoznanja ali spremenjene poglede na situacije in nekatere učence, dijake. Razred bodo v posameznih pogledih in celoti bolje obvladovali.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci 

Vodenje in motiviranje

Na tem področju pogosto kraljujejo zmote, bojimo se napak, premalo smo aktivni. Iščemo čarobne formule, ki pa so poznane že od nekdaj. Kako jih uporabiti v vsakdanjem pedagoškem delu in osebnem življenju? Posebej se dotaknemo vodenja in motiviranja učencev in dijakov za šolsko delo in šolanje sploh. Hkrati se ob prestopu iz osnovne v srednjo šolo in od tam na fakulteto, če nam je prav ali ne, srečujemo z usmerjanjem v poklic, pa tudi s strahovi, paniko pred izpiti in preverjanji.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Različno z različnimi otroki

(skupaj s Simono Levc, soavtorico knjige Varuh otrokovih dolžnosti in avtorico knjige Liba, laca, lak)

Učitelji in vzgojitelji potarnajo, da nimajo znanj za delo z otroki z različnimi potrebami. Da vlagajo čas in napore, rezultati pa niso opazni. Sistematičen sprehod skozi pogoste motnje – vedenjske motnje,  hiperaktivnost,  govorno-jezikovne motnje, slaba slušna pozornost, disleksija, avtizem ipd. – omogoči učiteljem in vzgojiteljem prepoznavanje le-teh (ne diagnosticiranje). Hkrati dobijo znanja kdaj, kaj in kako prilagajati ter na kakšne načine res pomagajo otroku in staršem. 
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Pet skušnjav razredničarke Marte

Nekoč je bilo razredništvo čast, danes je ob taki vzgoji otrok pogosto prav nezaželeno mesto. Lotimo se petih najpogostejših težav, ki razrednikom spodnašajo tla pod nogami. Drugi poudarek je na oblikovanju pozitivnih skupin v razredu in razvijanju skupinskega dela. Kako tekmovalnost preleviti v sodelovanje? Kajti študij že učitelje pripravlja pretežno na tekmovanje, ne na sodelovanje. Ob ostalih vsebinah se naučimo tudi tehnike pogovora z nezadovoljnimi starši.
 
Opis – ure: 4, 8; šola, srednja šola; strokovni delavci

Enajst težav v razredu in kako jih rešim

Nekatere težave so v razredih pogoste in podobne, zato se nekatera vprašanja učiteljev pojavljajo znova in znova. Z udeleženci obdelamo enajst največkrat zastavljenih vprašanj (učenci ne delajo nalog, posameznik se moteče oglaša, dva ali trije se neprimerno vedejo, ko se šolske aktivnosti odvijajo izven šolskega teritorija …). Navsezadnje smo poskusili že marsikaj, a se zdi, da nič ne pomaga! Udeleženci dobijo nabor odzivov za različne situacije, da jih izberejo tudi po svojih afinitetah.
 
Opis – ure: 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Kako sprejeti in voditi svoje učence, dijake v razredu in na praksi?

Zaradi njihovih ravnanj in obnašanja je težko brezpogojno sprejemati vse učence ali dijake v razredu. Nekaj je takih, ki aktivno rušijo rezultate prizadevanj učiteljev. Kako naj bi jih torej sprejeli take, kot so? Vodenje in motiviranje sta dva različna postopka in lotevamo se prav vodenja, veščine, ki tako rekoč izumira. Učenci učitelju, ki je dober vodja, sledijo. Ne slepo kot ovce, ampak premišljeno in z zaupanjem. Kaj je tisto, kar vodji daje karizmo, ki mlade pritegne?
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Mali nasilnež

(skupaj z Matejo Tejo Bučinel, soavtorico knjige Mali nasilnež, predavanja za starše izvajava samostojno oba;
ind. dogovor: teja.bucinel@gmail.com, 041 540 600)

Nasilja je vse več, zato ga začnemo preprečevati že v predšolski dobi. Seminar zajema otroke do konca prve triade. To je skrajni čas, ko moramo otrokovo obnašanje obvladati. Če ga ne moremo, je čas, da zamenja institucijo. Očitno zanj pri nas ni ustrezno poskrbljeno. Z udeleženci eliminiramo karakter in dominantnost kot nekaj nedotakljivega in tudi frustracija dobi ustrezno nujno mesto v otrokovem razvoju. Seminar temelji na primerih in omogoča veliko vprašanj z odgovori iz prakse.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola prva triada; strokovni delavci

Šola za fante

Naša šola je umerjena po dekletih, zato so v izobraževanju tudi uspešnejša in hitrejša. Pa se da kaj storiti, da bi imeli svojim razvojnim posebnostim prilagojeno šolo tudi fantje? Srečanje je namenjeno ukrepom, ki so skladni z zakonodajo in predstavljajo približanje šole še manjšinski populaciji (deklet je nekaj odstotkov več). Fantje potrebujejo več prepoznavanja, vprašanj, raziskovanja in preizkušanja. Njihovi možgani so zvezani drugače od dekliških (pa še učiteljice so bivša dekleta …). Kako spoznanje uporabiti v praksi, ugotovimo z vajami in s primeri.
 
Opis – ure: 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Trening vodenja s spodbudo

Kazen, ki dobro deluje, je zahtevna za izvedbo. Pohvala morda malo lažja, a nobena ne deluje prav dolgo časa. Učenci postanejo od pohvale hitro odvisni. Graja spravi v slabo voljo tudi tistega, ki jo izreka. Kaj nam torej ostane? Trening vodenja, ki vam bo udeležencem ostal v spominu in s katerim lahko druge osebe resnično pripeljete do (vaših) ciljev. Deluje na partnerjih, otrocih, taščah in snahah … Umerili bomo količino in ritem spodbud, da preprečimo odvisnosti.  
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Obvladovanje skupinskih procesov in klime v razredu

Učiteljem se dvigne pritisk, ko slišijo, da so oni odgovorni za klimo v razredu. Nisem še slišal, da bi učitelji potarnali, da svoj predmet premalo obvladajo. Pač pa težko obvladajo svoje učence. Nekatere dogodke načrtujejo s premalo aktivnosti učencev, včasih do odličnih rezultatov manjka le kapljica drugačnega odnosa. Skupine pa tako ali tako delujejo drugače kot seštevek posameznikov. Spoznali boste, kako lahko z majhnimi spremembami vplivate na klimo v razredu.
 
Opis – ure: 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci, starši

Med prezgodnjo nalepko in prepozno strokovno obravnavo

Otrokove težave so opaznejše strokovnemu očesu, oko ljubečega starša je slepo. Zelo težko sprejmejo, da je z otrokovim vedenjem nekaj narobe. »Doma ni,« je prvo sporočilo. Seveda, saj ni vrstnikov. Starši gredo skozi značilne faze zanikanja težav in upiranja, kasneje sodelujejo in obtožujejo. Vsi po enakem vrstnem redu, le časi med eno in drugo fazo ter tempo so različni. Kako strokovnjaki vidimo obravnavo in od česa je odvisna uspešnost dela z otrokom, katere poteze so izdajalske in kažejo na premalo strokovnega znanja?
 
Opis – ure: 2, 4; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Načrt prevzgoje motečega učenca

Zakonsko zahtevani individualizirani načrt za posameznega učenca ni tisto, kar običajno pripelje k spremembam njegovega obnašanja. Programi dela, ki ne dajejo otipljivih rezultatov prej kot v 4 tednih, ne delujejo. Kako pripraviti izvedbeni načrt in kako ga izvesti za posameznika – kdo je vključen, kaj dela, kako so podeljene vloge in odgovornosti? Na kaj je treba opozoriti ostale udeležence – druge učitelje, kuharico, hišnika? Koliko časa bo kdo porabil? Je dobro, ni pa nujno, da starši sodelujejo!
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Motiviranje učencev

Običajno motiviranje ne deluje več. Kaj danes motivira in kaj ne, kako pristopiti? Kako to, da določene vsebine učenci vsako leto odlično sprejmejo, drugih pa ne? Kako je v OŠ z dopolnilnim poukom in zakaj večinoma slabo deluje? Priprave na prireditve so zgodba zase. Ali ste zadovoljni z zadnjo podelitvijo priznanj ali je proti koncu malce zvodenela? Praktične rešitve za različne oblike dela, ki jih bodo udeleženci sami nadgrajevali. O tem, zakaj mora biti šola zahtevna, dovolj težka.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Štirje tipi otrok in njihovo vodenje

Otroke razdelimo na štiri tipe glede na njihovo obnašanje in specifičen odziv na različne situacije. Poznamo občutljive otroke, a zanje pogosto ne vemo, da v »paketu« prihaja tudi umetnost in pozorna skrb za druge. Poznamo otroke, ki se odzovejo na vse iz okolice in je njihova pozornost kratkotrajna. Ne vemo pa, kako dobri poslušalci so po navadi in da ne kuhajo zamer. Za vsak tip otrok ponudim navodila, ki so precej podrobna, »kot za pralni stroj«. Vzgoja in pouk sta z navodili »tako« in »ne tako« dosti lažja.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Krizne situacije

Strokovni delavci v šoli ste v šoli potisnjeni v vse mogoče vloge. Za nekatere, kot je učenje, ste se izobraževali, za druge vas je pripravljalo življenje samo, a po vaši zgodbi, ne po zgodbah otrok, ki jih srečate kot razredniki in učitelji, svetovalni ali vodstveni delavci. Srečevali se boste z različnimi težavami, ki izvirajo iz družine in ki se pokažejo pri otrocih kot kraje, samopoškodbe, nasilnost in podrejenost. Še najmanj, kar vas doleti, je upad učenčeve pripravljenosti za delo in sodelovanje. Kako ravnati, ko dobite ustrezne informacije?
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Pomoč učencu in učitelju ob spremembah v otrokovi družini

Nenadne spremembe pri učencih, ki sicer niso bili vedenjsko opazni, so pogosto znak dogajanja sprememb v učenčevi družini. Tudi ob prihodu novega družinskega člana lahko nastajajo težave in stiske, še posebej, če je bil učenec dolgo časa edinec. Veliko neprimernih obnašanj je vezanih na razpad družine in razhajanje staršev, ko otrok išče varnost. Kadar se starši razhajajo na sovražen način, je otrok žrtev manipulacij. Kakšna naj bo vloga zaupnega učitelja, ki je edina stalnica v otrokovem življenju?
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

O domači nalogi

Veliko učencev ne mara domačih nalog in je njihova izdelava povezana s starševskimi pritiski, grožnjami … Zadnja leta so se uporništvu proti nalogam pridružili celo starši. Katere so najboljše poti do opravljene naloge, kako ravnati, da se odgovornost zanjo preseli s starša na otroka? Kako o tem poučiti starše na razredni in predmetni stopnji? Dobro izbrane domače naloge niso samoumevne. Dobri učitelji jih ne nalagajo v času praznikov in čez počitnice, ker spoštujejo čas, namenjen družini.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Govorica telesa

Telo ne laže. Kaže resnico in izraža naše počutje in naše potrebe. Učitelji, ki znajo »prebrati« učence, imajo dosti lažje delo, saj poznajo njihove resnične potrebe. Kaj preberemo na učencih in kako vodimo z manj besedami, je predmet predavanja. Ko vodimo s celostnim sporočanjem, tudi s telesom, so navodila veliko bolj upoštevana. Vsak učenec ves čas sporoča različne podatke. Včasih potrebujem podatek, ali je učenec v stiski, mi laže in podobno. Uvid prinese nove razsežnosti odnosov.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Delo in komuniciranje s starši – pot do zaupanja in avtoritete

Delo s starši omogoča kakovosten stik tudi v času, ko nastanejo v zvezi z učencem ali dijakom kakšni problemi. Delo s starši se s pogovorom šele začne, naprej pa mora biti konkretnejše. Pomembno je, kako in katere informacije bomo staršem prenesli, katere ne smejo manjkati. Nekaterih informacij ne sporočamo zlahka, jezik se zatika, misel zastaja in v grlu se znajde cmok. Kako to storimo in kdo take pogovore opravi, je predmet predavanja s primeri iz prakse.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavc

Punce, glavo gor!

Ob velikih naporih in nezanesljivih rezultatih posamezniku zmanjka volje in energije. Pogosto je dovolj, da pogleda svojo situacijo z drugega zornega kota, in že pritečejo nove moči. To je srečanje, ki govori o dobrih učiteljicah. O njihovih uspešnih pristopih in rezultatih. O tem, s čim vse se srečujejo in kako se soočajo s težavami in svojimi veselji. Dotaknemo se tabu tem, da se odpre možnost takih odnosov med sodelavci, da včasih prav zaradi njih odpade obisk zdravnika.
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci

Boljši učitelj

Ali je pomembno, da sem najboljši učitelj, kot zmorem, ali pa, da sem najbolj »update« učitelj? Ali učenci potrebujejo učitelja, mentorja, vodjo ali menedžerja? So učenci dobrega učitelja navdušeni nad njegovim predmetom, metodami dela, izkazanimi vrednotami in uporabnostjo informacij danes in tu? Če so, potem to ni rezultat razuma, boljšega načrtovanja izobraževalnega procesa. Gre za vzgojni proces, kajti navdušenje je kategorija vzgoje, ne izobraževanja. Še mislite, da je vzgoja v šoli odveč?
 
Opis – ure: 2, 4, 8; vrtec, šola, srednja šola; strokovni delavci